Submit your Rss Feed Link Below

Tuesday, December 22, 2009

نمایشگاه PECO 2009

تولید رول کاربن لس آغاز شد

همزمان با عید سعید فطر تولید اولین سری از رولهای کاغذهای کاربن لس رادان تولید گردید.

این محصول پس از سپری نمودن مراحل تولید آزمایشی خود امروزه به مرحله نهایی رسیده و تولید رسمی و عرضه آن آغاز گردید.

ظرفیت تولید این محصول با رقم 30 تن آغاز و به مرور ظرف یک ماه آینده به بیش از 100 تن خواهد رسید که توسعه آن در ماههای بعدی با راه اندازی خط رول شیتر و عرضه کاغذهای کاربن لس برش خورده به صورت بند به حداکثر ظرفیت خود خواهد رسید.

کاغذهای کاربن لس رادان محصول همکاری و سرمایه گذاری مشترک شرکت رادان تحریر و شرکت حافظ پاسارگاد به صورت جوینت ونچر است

نمایشگاه PECO 2009

رادان تحریر قصد دارد به منظور معرفی محصولات خود بخصوص بررسی بازار منطقه کشورهای عضو اکو برای کاغذهای کاربن لس خود در اولین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی اکو که از 28 آبان تا 2 آذر 1388 در شهر مشهد در مرکز نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار خواهد شد شرکت نماید.

بدینوسیله از یکایک شما عزیزان جهت بازدید از غرفه این شرکت دعوت به عمل می آید.

منتظر دیدارتان هستیم

No comments:

Post a Comment